Bränsletillägg i september 2020

Bränsletillägg i september 2020 för vägtransporter Västeuropa, Danmark och Centrala Östeuropa    0,0 % England    0,8 % Sverige och Norge    0,0 % Baltiska länder    0,0 % Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Kazakstan    0,0 % Finland   23,0 % Vi publicerar bränsletilläggen på vår hemsida www.beweship.com   Om ni vill ha den begynnande månadens bränsletilläggstabell […]

Bränsletillägg i augusti 2020

Bränsletillägg i augusti 2020 för vägtransporter Västeuropa, Danmark och Centrala Östeuropa    0,0 % England    0,9 % Sverige och Norge    0,0 % Baltiska länder    0,0 % Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Kazakstan    0,0 % Finland   23,0 % Vi publicerar bränsletilläggen på vår hemsida www.beweship.com   Om ni vill ha den begynnande månadens bränsletilläggstabell […]

Bränsletillägg i juni 2020

Bränsletillägg i juni 2020 för vägtransporter Västeuropa, Danmark och Centrala Östeuropa    0,0 % England    0,0 % Sverige och Norge    0,0 % Baltiska länder    0,0 % Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Kazakstan    0,3 % Finland   20,0 % Vi publicerar bränsletilläggen på vår hemsida www.beweship.com   Om ni vill ha den begynnande månadens bränsletilläggstabell […]

Bränsletillägg i maj 2020

Bränsletillägg i maj 2020 för vägtransporter Västeuropa, Danmark och Centrala Östeuropa    0,0 % England    0,0 % Sverige och Norge    0,0 % Baltiska länder    0,0 % Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Kazakstan    0,0 % Finland   20,0 % Vi publicerar bränsletilläggen på vår hemsida www.beweship.com   Om ni vill ha den begynnande månadens bränsletilläggstabell […]

Bränsletillägg i april 2020

Bränsletillägg i april 2020 för vägtransporter Västeuropa, Danmark och Centrala Östeuropa    0,0 % England    0,6 % Sverige och Norge    0,0 % Baltiska länder    0,5 % Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Kazakstan    0,0 % Finland   22,0 % Vi publicerar bränsletilläggen på vår hemsida www.beweship.com   Om ni vill ha den begynnande månadens bränsletilläggstabell […]

Coronavirus-situationen och dess inverkan på våra tjänster

Våra kunders och anställdas hälsa och säkerhet är viktiga för oss. Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa dessa och personalen på Beweship har delvis övergått till deltidsarbetet. Vår personal är anträffbar per telefon och e-post och vi strävar till att fortsätta sköta alla transporter normalt. På grund av den exceptionella situationen ändras dock transportscheman […]

Bränsletillägg i mars 2020

Bränsletillägg i mars 2020 för vägtransporter Västeuropa, Danmark och Centrala Östeuropa    3,01 % England    0 % Sverige och Norge    1,3 % Baltiska länder    1,5 % Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Kazakstan    3,1 % Finland   24,0 % Vi publicerar bränsletilläggen på vår hemsida www.beweship.com   Om ni vill ha den begynnande månadens bränsletilläggstabell […]