Bränsletillägg i januari 2022 för vägtransporter

Bränsletillägg i januari 2022 för vägtransporter

Västeuropa och Centrala Östeuropa    13,50 %
England    19,42 %
Sverige och Norge, Danmark      6,2 %
Baltiska länder      3,0 %
Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Kazakstan      1,6 %
Finland   34,54 %

Vi publicerar bränsletilläggen på vår hemsida www.beweship.com

 

Om ni vill ha den begynnande månadens bränsletilläggstabell via e-post,

vänligen begär den av sales@beweship.com

För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknad eller försäljningens kontaktperson.

 

Med transport hälsningar

Oy Beweship Ab

Annaig Queméré