Bränsle- och svaveltillägg i juni 2018

Bränsle- och svaveltillägg i juni 2018 för vägtransporter Västeuropa och Centrala Östeuropa 5,57 % England 3,9 % Sverige, Norge och Danmark 1,4 % Baltiska länder 1,6 % Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Kazakstan 0 % Finland 23,5 % Vi publicerar bränsletilläggen på vår hemsida www.beweship.com   Om ni vill ha den begynnande månadens bränsle- och svaveltilläggstabell via e-post, vänligen begär […]

Direkt positiv feedback motiverar

Logistikchef Tuomas Niinistö och speditör Jaana Huhtala berättar om sitt arbete på Beweship, där fokus ligger på att arbeta tillsammans och hitta lösningar tillsammans med kunden. Tuomas Niinistö arbetar som logistikchef och han började på Beweship år 2005. Han ansökte till Beweship på en uppmaning av en vän och började som lagerarbetare och avancerade sedan till […]

Trevlig stämning ger goda resultat

Jenny arbetar som kreditkontrollant på Beweship. Hon började arbeta här för fem år sedan, strax efter att hon hade avlagt sina studier vid Aalto Universitetet i Helsingfors. När Jenny började på Beweship  arbetade hon först med reskontra och kreditkontroll för att sedan snabbt avancera till mera utmanande uppgifter. Idag innefattar hennes arbetsuppgifter bl.a. månatlig boksluts rapporteringar, rapportering […]