begär offert

Utan procedurer genom Europa

Vi erbjuder pålitliga landsvägstransporttjänster i samarbete med våra stabila och etablerade presentationsnätverk som är verksamma i Europa. Våra styrkor är regelbunden avhämtning av styckegods – och vårt omfattande distributionsnätverk. Alla försändelserna levereras enligt de avtal som slutits med våra uppdragsgivare.

Sådana tilläggstjänster som är nödvändiga för trafiken, som till exempel lagerhållning och tullklarering sköter vi professionellt tillsammans med våra partner. Större delen av vårt företags verksamhet utgörs av import- och export till Tyskland, Schweiz, Österrike, Spanien, Belgien, Holland, Frankrike, Italien och Storbritannien. Vi utför uppdrag regelbundet även i CÖE-länderna, Baltikum och länderna kring Östersjön. Våra dotterbolag som är belägna i Östeuropa och Baltikum säkrar stabiliteten och omfattningen i vårt transportnätverk.

Vad gäller landsvägstransporter så behärskar vi även de transporter som kräver särskilt kunnande, som till exempel med farliga ämnen (ADR), olika typer av återvinningsmaterial, livsmedel osv.Vi sköter alla försändelserna genom att följa internationell lag och generella transportvillkor för landsvägstrafiken, dvs. Nordiskt Speditörsförbunds generella bestämmelser (NSAB 2015).

OSS-länder

Transporttjänsterna som vi erbjuder i IVY-länder är skräddarsydda för att tillmötesgå behoven hos exportörer och importörer oavsett om de är erfarna eller nybörjare. Vårt sortiment omfattar veckovisa transporter med styckegods och med full last. Vi behärskar även transporter med farliga ämnen, värmereglerade transporter samt special- och projekttransporter.

Hörnstenen för vår långsiktiga framgång är en kundinriktad, motiverad och språkkunnig personal, en modern utrustning samt ett omfattande nätverk bestående av samarbetspartner.

Vår TimoCom-Id är 019597. Genom att fylla i vår ID i programmet så hittar du all nödvänding information om oss.

Kan vi hjälpa?


Ring -020 785 7500


sales@beweship.com