Beweship – logistik och spedition sedan 1957

Oy Beweship Ab är ett privatägt finskt företag inom logistik och spedition. År 1957 Hilding Westerholm och Bengt Bäckström startade tillsammans ett företag med namnet Oy Bäckström & Westerholm Ab och år 1958 fick det namnet Oy Beweship Ab.

På 1990-talet började Beweship expandera i öst och Europa.  Idag är Beweship ett av Finlands och Baltikums största transport- och speditionsföretag. Utöver i Finland betjänar Beweship er också i Estland, Lettland och Polen. .

Avtalen som grundar sig på stabilt samarbete med våra internationella kompanjoner garanterar att våra tjänster är högkvalitativa på alla de kompetensområden som vi representanter för – runt om i hela världen.

Våra gröna världen

Beweships ledning och medarbetare har bundit sig till att undvika sådana seder som kan skada naturen och att försäkra sig om att energi och bränsle används effektivt vid all verksamhet. Praktiska seder som har anknytning till naturen har nu lagts in i Beweships operativa handbok. Målsättningen med dessa seder är att minska de effekter som verksamheten förorsakar naturen genom att optimera tjänstelösningar och öka medvetenheten om naturen hos Beweships ledning och bland medarbetare. Vi sponsrar verksamheten hos Håll skärgården ren-föreningen.