Bränsletillägg i mars 2022 för vägtransporter

Bränsletillägg i mars 2022 för vägtransporter

Västeuropa och Centrala Östeuropa    21,29 %
England    29,13 %
Sverige och Norge, Danmark      8,9 %
Baltiska länder      6,2 %
Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Kazakstan      1,3 %
Finland   51,65 %

Vi publicerar bränsletilläggen på vår hemsida www.beweship.com

 

Om ni vill ha den begynnande månadens bränsletilläggstabell via e-post,

vänligen begär den av sales@beweship.com

För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknad eller försäljningens kontaktperson.

 

Med transport hälsningar

Oy Beweship Ab

Annaig Queméré