Monthly Archives: april 2017

Trevlig stämning ger goda resultat

Jenny arbetar som kreditkontrollant på Beweship. Hon började arbeta här för fem år sedan, strax efter att hon hade avlagt sina studier vid Aalto Universitetet i Helsingfors. När Jenny började på Beweship  arbetade hon först med reskontra och kreditkontroll för att sedan snabbt avancera till mera utmanande uppgifter. Idag innefattar hennes arbetsuppgifter bl.a. månatlig boksluts rapporteringar, rapportering […]