begär offert

Effektiva projektlösningar

Projektleveranser är ett av Beweships starka kompetensområden där vi har lång erfarenhet. Vi erbjuder fullständig service i hela världen. Servicen omfattar bland annat planering, förpackning, dokumentation och konsulttjänster. Varifrån som helst – vart som helst.

Projektleverans innebär alltid skräddarsydd service

Våra projekttransporter som mestadels är skräddarsydda transporter och vår expertis i tidsplanering av frakten och materialhantering ger den bästa garantin för att kunderna får de lösningar som är de mest effektiva. Våra pålitliga internationella samarbetspartner ansvarar för att hela leveranskedjan för ett projekt håller hela vägen. Vi behärskar valen vad gäller specialutrustning, vi känner till kraven hos myndigheter och tullformaliteterna; allt detta garanterar att projekttransporten levereras fram enligt överenskommen tidsplan.

Beweships tjänster inom projekttransporter:

-specialtransporter (övermåliga, tunga) på vägar och järnvägar,
-tunga kolli,
-flygtransporter,
-projektbefraktningar,
-short sea- tjänster,
-stora transporter med normala varumängder (fulla enheter/trailer),
-projektförvaltning,
-tjänster inom lastning- och uppackning,
-övervakning,
-lagerhållning och packning,
-spedition.

Vårt kontor i Fredrikshamn (Hamina) är specialiserat på projekttransporttjänster av mer krävande natur. Och tack vare närheten till stora hamnar (Fredrikshamn, Kotka, Nordsjö, Mäntyluoto, Åbo) kan vi övervaka lastningen effektivt och förmånligt.

Kan vi hjälpa?


Ring – 020 785 7500


sales@beweship.com