Bränsletillägg i februari 2022 för vägtransporter

Bränsletillägg i februari 2022 för vägtransporter

Västeuropa och Centrala Östeuropa    17,67 %
England    24,66 %
Sverige och Norge, Danmark      7,6 %
Baltiska länder      5,0 %
Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Kazakstan      1,3 %
Finland   44,65 %

Vi publicerar bränsletilläggen på vår hemsida www.beweship.com

 

Om ni vill ha den begynnande månadens bränsletilläggstabell via e-post,

vänligen begär den av sales@beweship.com

För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknad eller försäljningens kontaktperson.

 

Med transport hälsningar

Oy Beweship Ab

Annaig Queméré