Direkt positiv feedback motiverar

Logistikchef Tuomas Niinistö och speditör Jaana Huhtala berättar om sitt arbete på Beweship, där fokus ligger på att arbeta tillsammans och hitta lösningar tillsammans med kunden.

Tuomas Niinistö arbetar som logistikchef och han började på Beweship år 2005. Han ansökte till Beweship på en uppmaning av en vän och började som lagerarbetare och avancerade sedan till positioner inom arbetsledning och numera arbetar han som lagerchef.

– Det är trevligt att koma till jobbet och jag trivs bra här, konstaterar Niinistö. Vi har inget officiellt motto, men i ett medelstort företag som Beweship råder det trevlig stämning och arbetshumorn förenar kolleger.

Positiv feedback motiverar

Jaana Huhtala, som började arbeta på Beweship år 1995, har studerat företagsekonomi med fokus på internationell handel. Det gav henne en bra grund för arbetet som speditör. Hon har avancerat inom Beweship under årens lopp och hon anser arbetsuppgifterna är både intressanta och mångsidiga.

Man har ofta många järn i elden samtidigt och man måste kunna slutföra uppgifterna trots att man blir avbruten under arbetets gång. De viktigaste parterna är kunderna, speditionsbolag, rederier, flygbolag, tullen och agenter runtom i världen.

Tuomas arbete innebär förutom grundläggande arbete även utvecklingsarbete och att tillsammans med kunden finna lösningar till olika situationer. Ständiga ändringar kräver flexibilitet och feedback från teamet är öppen och tillsammans ser vi alltid över olika situationer samt hur vi kan förbättra processerna.

– Alla dagar är olika och de för med sig nya prioriteringar och nya utmaningar, konstaterar Niinistö. Det är ett slags konsulteringsarbete som sker på begäran av kunderna och deras arbete är att sälja och köpa varor. Vi sköter om lagerhållning och transport, tillägger han.

Både Tuomas och Jaana uppskattar positiv feedback och det sporrar dem att göra sitt yttersta för att betjäna kunderna så bra som möjligt. Vi får positiv feedback från våra intressenter världen runt och det ger oss en extra boost med energi, tillägger Jaana.

Bekanta dig med öppna positioner hos Beweship och bli Jaanas och Thomas kollega!