Trevlig stämning ger goda resultat

Jenny arbetar som kreditkontrollant på Beweship. Hon började arbeta här för fem år sedan, strax efter att hon hade avlagt sina studier vid Aalto Universitetet i Helsingfors.

När Jenny började på Beweship  arbetade hon först med reskontra och kreditkontroll för att sedan snabbt avancera till mera utmanande uppgifter. Idag innefattar hennes arbetsuppgifter bl.a. månatlig boksluts rapporteringar, rapportering till ledningen samt samarbete tillsammans med personer inom Beweships dotterbolag.

Det underlättar om man är bra med siffror och om man har lätt för att lära sig. Att vara öppen för nya utmaningar och att kunna raskt ta tag i nya uppgifter hjälper också. Det råder en mycket bra atmosfär inom Beweship, alla känner alla och jag kan när som helst knacka på hos VD:n om det är något jag funderar över, konstaterar Jenny.

På Beweship är det lätt att vara sig själv och det är lätt att kommunicera med kollegor. Man får stöd för att utveckla sin yrkesskicklighet och som ett bevis är Jennys egen karriär som har utvecklats varje år;  hon har fått ta itu med allt mer utmanande uppgifter varje år.

Vill du arbeta på Beweship? Titta på Beweships öppna positioner och bli Jennys kollega!