Coronavirus-situationen och dess inverkan på våra tjänster

Våra kunders och anställdas hälsa och säkerhet är viktiga för oss. Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa dessa och personalen på Beweship har delvis övergått till deltidsarbetet. Vår personal är anträffbar per telefon och e-post och vi strävar till att fortsätta sköta alla transporter normalt.

På grund av den exceptionella situationen ändras dock transportscheman varje dag. Vi uppmuntrar därför våra kunder att kontakta oss för att få den senaste informationen gällande transporter.

Vi anser att vi tillsammans med våra kunder kan hitta nya lösningar och klara oss ur den exceptionella situationen.

Vi önskar alla välbefinnande och tackar för er förståelse i den här situationen!