Bränsletillägg i mars 2020

Bränsletillägg i mars 2020 för vägtransporter

Västeuropa, Danmark och Centrala Östeuropa    3,01 %
England    0 %
Sverige och Norge    1,3 %
Baltiska länder    1,5 %
Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Kazakstan    3,1 %
Finland   24,0 %

Vi publicerar bränsletilläggen på vår hemsida www.beweship.com

 

Om ni vill ha den begynnande månadens bränsletilläggstabell via e-post,

vänligen begär den av sales@beweship.com

För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknad eller försäljningens kontaktperson.

 

Med transport hälsningar

Oy Beweship Ab

Annaig Queméré