Bränsletillägg i februari 2021

Bränsletillägg i februari 2021 för vägtransporter

Västeuropa, Danmark och Centrala Östeuropa    0,08 %
England    0,6 %
Sverige och Norge    0,8 %
Baltiska länder    0,0 %
Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Kazakstan    0,0 %
Finland   22,74 %

Vi publicerar bränsletilläggen på vår hemsida www.beweship.com

 

Om ni vill ha den begynnande månadens bränsletilläggstabell via e-post,

vänligen begär den av sales@beweship.com

För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknad eller försäljningens kontaktperson.

 

Med transport hälsningar

Oy Beweship Ab

Annaig Queméré