Bränsletillägg i november 2021 för vägtransporter

Bränsletillägg i november 2021 för vägtransporter

Västeuropa och Centrala Östeuropa    14,71 %
England    20,76%
Sverige och Norge, Danmark      6,0 %
Baltiska länder      3,1 %
Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Kazakstan      1,3 %
Finland   29,08 %

Vi publicerar bränsletilläggen på vår hemsida www.beweship.com

 

Om ni vill ha den begynnande månadens bränsletilläggstabell via e-post,

vänligen begär den av sales@beweship.com

För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknad eller försäljningens kontaktperson.

 

Med transport hälsningar

Oy Beweship Ab

Annaig Queméré