Bränsletillägg i september 2021 för vägtransporter

Bränsletillägg i september 2021 för vägtransporter

Västeuropa, Danmark och Centrala Östeuropa      8,88 %
England    13,32 %
Sverige och Norge      3,8 %
Baltiska länder      0,7 %
Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Kazakstan      0,0 %
Finland   27,12 %

Vi publicerar bränsletilläggen på vår hemsida www.beweship.com

 

Om ni vill ha den begynnande månadens bränsletilläggstabell via e-post,

vänligen begär den av sales@beweship.com

För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknad eller försäljningens kontaktperson.

 

Med transport hälsningar

Oy Beweship Ab

Annaig Queméré