Bränsletillägg i maj 2021

Bränsletillägg i maj 2021 för vägtransporter

Västeuropa, Danmark och Centrala Östeuropa    6,15 %
England    9,62 %
Sverige och Norge    2,3%
Baltiska länder    0,1 %
Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Kazakstan    0,0 %
Finland   25,52%

Vi publicerar bränsletilläggen på vår hemsida www.beweship.com

 

Om ni vill ha den begynnande månadens bränsletilläggstabell via e-post,

vänligen begär den av sales@beweship.com

För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknad eller försäljningens kontaktperson.

 

Med transport hälsningar

Oy Beweship Ab

Annaig Queméré