Bränsletillägg

Bränsletillägg

Bränsletillägget för inrikes transporter uppdateras månadsvis. Bränsletillägget från och med första arbetsdagen i månaden.

Irikes transporter
Sjö-/ Flyg-/ Speditiontjänster                                               5,0 %
Lagring                                             21,3 %

Bränsletillägget för internationella vägtransporter uppdateras två gånger i månaden. De nya nivåerna kommer att publiceras den 7:e och 21:a varje månad.

Internationella vägtransporter 
Västeuropa, Centrala Östeuropa och Danmark                                                20,7 %
England                                                32,8 %
Sverige och Norge                                                  7,5 %
Baltiska länder                                                  8,7 %
OSS länder                                                12,9 %

För mer information, besök sales@beweship.com eller kontakta din försäljningperson.