Beweship ja Kaukokiito tekevät yhteistyötä hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Beweship otti merkittävän askeleen kohti kestävämpää logistiikkaa ottamalla käyttöön Kaukokiiton BIO-palvelun tietyille kotimaisille lähetyksille vuoden 2024 alusta alkaen.

Kestävä kehitys on yhteinen matkamme
Kestävä kehitys on meille tärkeää. Haluamme olla kestävän logistiikan eturintamassa, minkä vuoksi olemme valinneet Kaukokiidon uusiutuvaan dieseliin perustuvan BIO-palvelun vähentääkseen kuljetustemme hiilijalanjälkeä. Uusiutuva diesel tuotetaan 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä, mikä tarjoaa ympäristöystävällisen vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille.

Ympäristöystävällinen vaihtoehto
Voimme nyt tarjota vihreämpää logistiikkavaihtoehtoa. Siirtyminen Kaukokiidon BIO-palveluun on paitsi askel kohti kestävämpää toimintaa myös tapa vastata asiakkaidemme odotuksiin ja vaatimuksiin. Tämä ei ainoastaan pienennä hiilijalanjälkeämme, vaan myös edistää ympäristön säilyttämistä tuleville sukupolville.

Ympäristövastuu
Ympäristövastuu on yhä tärkeämmässä asemassa myös logistiikka-alalla, kun yritykset pyrkivät minimoimaan ilmastovaikutuksensa. Vastaamme tähän haasteeseen tarjoamalla asiakkaillemme uuden vaihtoehdon, joka paitsi vastaa heidän logistisiin tarpeisiinsa myös edistää kestävää kehitystä.

Yhdessä voimme vaikuttaa

Lue lisää Beweshipin kestävyys- ja ympäristötavoitteista (https://www.beweship.com/ymparisto/?lang=fi).