Beweship Group uskoo vastuulliseen liiketoimintaan ja tekee jatkuvasti töitä parantaakseen ympäristö-, sosiaali- ja hallinto vastuullisuuttaan. Konsernin yritykset kunnioittavat kaikkia lakeja ja määräyksiä, ihmisoikeuksia sekä ympäristöä kaikessa toiminnassaan.

 

Lue alhaalta lisää siitä, kuinka Beweship tekee vastuullisuustyötään

 

2002
Sponsorointi

Pidä Saaristo Siistinä- järjestön sponsorointi aloitettiin.

2019
Päästöraportoinnin aloitus

Beweship sai ensimmäiset päästöraporttipyynnöt asiakkailtaan ja toimitti ne yhteistyössä EcoTransITin kanssa.

2020
Kuljetusten päästölaskennan parannus

Kuljetusten päästölaskentaa parannettiin aloittamalla yhteistyö CarbonCaren kanssa.

2021
Sitoutuminen vastuullisuuteen

Beweship päätti investoida ja sitoutua Beweshipin vastuullisuuden kehittämiseen.

2022
Strateginen vastuullisuus

Vuoden alussa Beweship käynnisti vastuullisuuteen keskittyvän työryhmän, Sustainability lab, jonka tehtävänä on kartoittaa kestävyyskysymyksiä ja kehittää ongelma-alueita

2023
Päästöjen laskenta ja raportointi

Beweship keskittyi parantamaan päästöjen laskentaa koskevaa tiedonkeruu- ja raportointiprosessia. Asianmukaiset vastuullisuuden keskeiset indikaattorit määriteltiin.

2024
Konsernin päästölaskennan parannus

Konsernin päästölaskentaa parannettiin aloittamalla yhteistyö Myclimaten kanssa.

2030
2030
Hiilineutraalius

Vuoteen 2030 mennessä Beweship on Suomessa omien toimintojen osalta (scope 1, 2) hiilineutraali päästövähennysten, uusiutuvien polttoaineiden ja energian avulla.

Lähetä viesti

sustainability@beweship.com