Tietosuoja

Tietosuojalausunto

Voimaantulo 24.5.2018

Oy Beweship Ab ja sen tytäryhtiöt (yhteisesti ”BEWE”) suhtautuvat vakavasti asiakkaidensa yksityisyyttä koskeviin seikkoihin. Tietosuojalausunnossamme kerromme millaisia henkilötietoja keräämme asiakkaistamme, kuinka näitä tietoja käytämme ja kenen kanssa niitä jaamme. Lausunnossa selostetaan myös, kuinka suojaamme asiakkaidemme henkilötietoja. Lisäksi kerromme, kuinka asiakkaamme voivat

 • pyytää nähtäväksi heitä koskevia henkilötietoja
 • pyytää niiden muuttamista
 • perua aikaisemmin antamansa suostumuksen
 • kieltää tietyntyyppisen viestintämateriaalin lähettämisen
 • pyytää vastauksia tietosuojaa koskeviin kysymyksiin

Tietosuojakäytäntömme voivat vaihdella eri maiden välillä paikallisten käytäntöjen ja lainsäädännön mukaan.

Henkilökohtaisten tietojen kerääminen

Asiakkaidemme henkilötietoja kerätään (esim. nimi-, yhteys- ja maksutiedot) useissa eri tilanteissa: esim. BEWE-kotisivujen käyttö, lähetystoiminnot, lähetysten toimittaminen ja noutaminen, lähetysten seurantapyynnöt tai kysymykset, tapahtumat, joihin osallistumme sekä kampanjat ja muut tarjoukset.

Kerättyihin henkilötietoihin kuuluvat:

 • Henkilöiden ja yritysten yhteystiedot (kuten nimi, yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelin- tai faksinumero)
 • Lähetystiedot kuten lähetykseen liittyvät yhteystiedot: lähettäjän ja vastaanottajan nimi, katuosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, allekirjoitus toimituksen kuittaamiseksi sekä  palvelupaikkaan pääsemistiedot. Lisäksi lähetyksen sisältöä koskevat tarvittavat tiedot
 • tiedot, joiden avulla voimme varmistaa asiakkaan henkilöllisyyden
 • niiden henkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, joille meitä pyydetään lähettämään tietoja
 • käyttäjätunnus ja salasana BEWE-palveluiden käyttämiseksi verkossa
 • sosiaalisen median tunnukset
 • maksutiedot kuten maksukorttitiedot tai verkkomaksutiedot ja laskutusosoite, pankkitiedot (pankkitilin numero)
 • verotunnistenumero (Yhdysvallat) silloin, kun asiakkaan pyytämät tuotteet tai palvelut sitä vaativat esim tarjousten yhteydessä
 • muut henkilötiedot, jotka meille on toimitettu tiettyä BEWE-palvelua varten

Saatamme kerätä tietoja maantieteellisestä sijainnista lähetyksen noutamisen ja toimittamisen, sekä muiden palvelujen yhteydessä. Näihin tietoihin lukeutuvat esimerkiksi fyysisen osoitteen kertovat tiedot, kuten GPS-tiedot, geokoodit, pituus- ja leveyspiirit ja kuvat.

Evästeet ja verkkojäljitteet

Tämän lisäksi sivustomme kävijöistä kerätään automaattisesti (evästeet ja verkkojäljitteet) tiettyjä tietoja. Näihin tietoihin lukeutuvat IP-osoite, selaintiedot, laitetiedot, käyttöjärjestelmä, kielivalinnat, edellisen sivun URL-osoite, sivustolla suoritetut toiminnot ja vierailun päivämäärä ja kellonaika. ”Eväste” on tekstitiedosto, jonka sivusto voi lähettää vierailijan tietokoneelle tai johonkin muuhun internetiin yhteydessä olevaan laitteeseen. Evästeen avulla käyttäjän selain voidaan yksilöidä tai selaimelle voidaan tallentaa tietoja tai asetuksia. ”Verkkojäljite”, joka tunnetaan myös nimillä internet-tunniste, pikselitunniste tai läpinäkyvä GIF-kuva, linkittää sivustot palvelimeen ja sen evästeisiin. Verkkojäljitteen avulla evästeiden kautta kerätyt tiedot voidaan lähettää takaisin palvelimelle. Automatisoitujen keräysmenetelmien avulla voivat sivuston käyttötiedot kertovat, mitä sisältöjä käyttäjä napsauttaa sivuston selaamisen aikana (nk. clickstream-data). Käyttäjän sivustolla vierailun aikana suorittamat toiminnot voidaan kerätä ja säilyttää. Joitakin automatisoitujen menetelmien avulla kerättyjä tietoja, kuten selaintiedot, voidaan yhdistää muihin kerättyihin tietoihin. Näin voidaan esimerkiksi selvittää, onko asiakas avannut lähettämämme sähköpostiviestin. Sivuston kävijämääriä koskevia tietoja voidaan kerätä myös kolmannen osapuolen tarjoamien analysointityökalujen avulla. Asiakkaan selaimelta voi löytyä tiedot siitä, kuinka tietyntyyppisten evästeiden vastaanottamisesta ilmoitetaan tai kuinka tietyntyyppisiä evästeitä estetään tai poistetaan käytöstä. Asiakkaan on kuitenkin huomioitava se, että sivuston kaikkien ominaisuuksien käyttäminen ei ole välttämättä mahdollista ilman evästeitä.

 

Käytämme kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Lähetysten nouto, toimitus ja seuranta
 • Pyydettyjen tuotteiden ja palveluiden (kuten logistiikka, toimitusketjun hallinta, tullaus- ja välityspalvelut sekä rahoituspalvelut) tarjoaminen
 • Maksujen käsittely ja kerääminen
 • Asiakaspalvelu ja pyyntöihin, kysymyksiin ja kommentteihin vastaaminen
 • Asiakkaan BEWE-tilin (mukaan lukien beweship.com-osoitteessa olevan verkkotilin ja sen monien ominaisuuksien) luominen ja hallinta
 • Asiakasta mahdollisesti kiinnostavien palvelujen tarjoaminen
 • Tapahtumista, ohjelmista, kyselyistä, kilpailuista, kampanjoista ja muista tarjouksista tiedottaminen ja osallistumisen hallinta
 • Vuorovaikutus BEWE:n kanssa sosiaalisen median välityksellä
 • Tietojen lähettäminen yhteyshenkilölle asiakkaan pyynnöstä
 • Palveluihin liittyvien korvausvaatimusten käsittely
 • Liiketoimintamme ylläpito, arvointi ja kehitys (sis palveluiden kehittäminen; viestinnän hallinta; myynnin, markkinoinnin ja mainonnan tehokkuuden arviointi; palvelujen analysointi ja tehostaminen, internet-sivustot; sekä tilinpito-, tilintarkastus-, laskutus-, korvaus- ja perintätoiminnot)
 • Tietojen analysointi (ml. markkina- ja kuluttajatutkimus, trendianalyysi, taloudelliset analyysit ja henkilötietojen anonymisointi)
 • Petosten ja muiden rikollisten toimien, vaatimusten ja vastuiden havaitseminen ja estäminen, sekä niiltä suojaaminen
 • Voimassaolevien lakien ja BEWEn toimintaperiaatteiden mukainen toiminta

Sivuston käyttötietojen (nk. clickstream-datan) avulla määritetään asiakkaiden sivuston eri sivuilla käyttämä aika, navigointireitit ja mahdollisuudet muokata sivustoa siten, että se vastaa käyttäjien tarpeita entistäkin paremmin. Kerättyjä tietoja voidaan käyttää myös muilla tavoilla, joista ilmoitetaan erikseen tietojen keräämisen yhteydessä.

Kiinnostuspohjainen mainonta

Sivuston käyttäjien verkkotoiminnoista voidaan kerätä tietoja, joiden avulla palveluja koskevaa mainontaa räätälöidään vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiä kiinnostuksenkohteita. Tietosuojalausunnon tässä osassa kerrotaan asiakkaan valintamahdollisuuksista.

Asiakas voi nähdä toisilla sivustoilla tiettyjä mainoksia, koska osallistumme mainontaverkostoon. Mainontaverkostojen avulla viestintä voidaan kohdistaa käyttäjille demografisten, kiinnostuspohjaisten ja kontekstuaalisten keinojen avulla. Verkostot seuraavat asiakkaiden verkkokäyttäytymistä keräämällä tietoja automatisoitujen menetelmien, kuten evästeiden, palvelinlokien ja verkkojäljitteiden avulla. Verkostot käyttävät näitä tietoja näyttääkseen asiakkaille heidän yksilöllisten kiinnostustensa mukaisia mainoksia. Mainontaverkostojen keräämiin tietoihin voivat kuulua tiedot vierailuista tiettyyn mainontaverkostoon osallistuvilla sivustoilla, kuten esimerkiksi asiakkaan katsomat mainokset tai sivustot, sekä asiakkaan sivustoilla suorittamat toiminnot. Tämä tietojen kerääminen tapahtuu sivustollamme ja mainontaverkostoon osallistuvien kolmansien osapuolien sivustoilla. Tämän prosessin avulla voimme paremmin arvioida markkinointimme tehokkuutta. Lisätietoja kiinnostuspohjaisesta mainonnasta ja mainontaverkostoista kieltäytymisestä halutessasi, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@beweship.com.

 

Jakamamme tiedot

Asiakkaiden henkilötietoja ei myydä tai jaeta muutoin kuin tässä tietosuojalausunnossa esitetyillä tavoilla. Nouto- ja toimituspalveluiden suorittamista varten lähetystietoja jaetaan kolmansien osapuolien, kuten lähettäjän ja vastaanottajan, sekä ulkopuolisten maksajien ja vastaanottajien kanssa.  Kerättyjä henkilötietoja saatetaan myös jakaa tytäryhtiöiden, lisenssinhaltijoiden, jälleenmyyjien ja markkinointiyhteistyökumppaneiden kanssa. Nämä tahot, joita tässä yhteydessä kutsutaan yhteisesti nimellä ”BEWE-liikekumppanit”, voivat käyttää näitä tietoja tässä tietosuojalausunnossa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Maantieteellistä sijaintia koskevia tietoja voidaan jakaa BEWE-liikekumppaneiden ja muiden kolmansien osapuolien kanssa esimerkiksi sijaintiin perustuvien palveluiden parantamista ja tarkkojen ja ajantasalla olevien karttojen kehittämistä varten. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan jakaa  mikäli asiakkaalla ei ole mitään tätä vastaan, niiden kolmansien osapuolien kanssa, jotka eivät ole BEWE-liikekumppaneita näiden osapuolten omia tarkoituksia varten, kuten asiakkaita kiinnostavien  palvelujen tarjoamista varten. Henkilötietoja jaetaan myös niiden kolmansien osapuolien kanssa, jotka suorittavat puolestamme palveluja antamiemme ohjeiden mukaisesti. Näillä kolmansilla osapuolilla ei ole valtuutusta käyttää tai paljastaa tietoja muutoin kuin on välttämätöntä antamiemme tehtävien suorittamiseksi tai lain vaatimusten noudattamiseksi. Monet asiakkaistamme ovat ulkoistaneet koko toimitusketjunsa tai niiden osia meille. Näitä toimitusketjuja hallinnoidaan huolinta- ja logistiikkayksikköjen kautta, jotka keskittyvät toimitusketjujen optimointiin, rahtitavaran huolintaan ja kansainväliseen kauppaan ja välityspalveluihin asiakkaillemme kautta maailman (sisältäen laajan valikoiman eri kuljetusratkaisuja, kuten ilma-, meri- ja maarahdin).

Asiakasta koskevia tietoja voidaan myös julkistaa jos laki, säännökset tai oikeudelliset toimenpiteet (kuten oikeuden määräys tai haaste) niin vaativat viranomaisten esim lainsäädännöstä ja -ylläpidosta vastaavien viranomaisten vaatimuksesta, tai jos tietojen paljastamisen uskotaan olevan välttämätöntä tai tarpeellista fyysisten vahinkojen tai taloudellisen tappion estämiseksi, tai epäillyn tai todellisen laittoman toiminnan tutkimisen yhteydessä. Varaamme oikeuden siirtää asiakkaita koskevia tietoja mahdollisen liiketoiminnan, sen osan tai omaisuuden (mukaan lukien uudelleenjärjestely, hajauttaminen tai konkurssi) myymisen tai siirtämisen yhteydessä.

Omat valinnat

Asiakkaat voivat vaikuttaa siihen, kuinka heihin pidetään yhteyttä ja mitä tietoja heistä kerätään. Voit olla vastaanottamatta lähettämiämme markkinointisähköpostiviestejä napsauttamalla markkinointiviestissä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä, valitsemalla alla olevan Peruuta sähköpostitilaus -linkin, Asiakas voi myös kieltää muun markkinoinnin ottamalla meihin yhteyttä ”Yhteystiedot”-osiossa ilmoitetulla tavalla. Asiakas voi ”Jakamamme tiedot” -osion valinnat ja lainsäädännön vaatimukset huomioiden perua aiemmin antamansa suostumuksen tai vastustaa pätevin perustein milloin tahansa ja ilman erillistä maksua henkilötietojensa käsittelyn. Tällöin sovellamme asiakkaan esittämiä pyyntöjä.

-Peruuta sähköpostitilaus-

Tietojen tarkistus ja korjaus

Voimassaolevien lakien mukaisesti asiakas voi saada kopion joistakin säilytettävistä henkilötiedoista tai päivittää tai korjata tietoja. Asiakkaalla on oikeus nähdä säilytettävät henkilötiedot ottamalla yhteyttä tietosuojalausunnon ”Yhteystiedot”-osiossa ilmoitetulla tavalla. Asiakkaiden yksityisyyden suojaamiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan ennen oikeuden myöntämistä. Mikäli asiakas uskoo säilytettävien henkilötietojen olevan virheellisiä, hänellä voi olla vallitsevien lakien puitteissa oikeus pyytää oikaisemaan tai muuttamaan  tiedot ottamalla yhteyttä alla mainitulla tavalla.

Linkit muille sivustoille

Sivustollamme voi olla linkkejä muille sivustoille asiakkaidemme palvelemiseksi. Näitä sivustoja voivat hallinnoida muut kuin BEWE:n tytäryhtiöt. Linkitetyillä sivustoilla voi olla omat tietosuojakäytännöt tai -lausunnot. Suosittelemme näihin lausuntoihin tutustumista linkitetyillä sivustoilla vierailtaessa. Emme ole vastuussa niiden sivustojen sisällöstä, käytöstä tai tietosuojakäytännöistä, jotka eivät ole BEWE:n tytäryhtiöiden hallinnassa.

 

Tiedonsiirrot

Asiakkaista kerättyjä tietoja voidaan siirtää muuhun maahan kuin siihen, missä tiedot on alunperin kerätty. Näissä maissa ei välttämättä ole samanlaista tietosuojaa kuin niissä maissa, joissa tiedot on alunperin kerätty. Siirtäessämme asiakkaamme tietoja muihin maihin, suojaamme näitä tietoja vallitsevan lain ja tietosuojalausunnossa ilmoitettujen tietojen mukaisesti.

Henkilötietojen suojaaminen

Käytämme hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä turvatoimia, jotka on suunniteltu suojaamaan asiakkaidemme henkilötietoja tahattoman, lainvastaisen tai luvattoman tuhoamisen, hävittämisen, muuttamisen, käsittelyn, levittämisen tai käytön varalta. Vaikka noudatammekin toimenpiteitä, joilla tiloihimme ja autoihimme pääsy rajoitetaan vain valtuutettuihin henkilöihin, toimitettavan tuote-erän ulkopuolella olevat tiedot voivat olla muiden henkilöiden nähtävissä.

 

Tietosuojalausunnon päivitykset

Henkilötietoja koskevien käytäntöjen muuttuessa tätä tietosuojalausuntoa voidaan päivittää ajoittain ilman etukäteisilmoitusta. Sivustolle tulee näkyvä ilmoitus tietosuojalausuntoa koskevista merkittävistä muutoksista.

 

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on tietosuojalausuntoon liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, tai jos haluat päivittää tietojasi tai valintojasi, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen sales@beweship.com. Voit myös kirjoittaa meille osoitteeseen:

Oy Beweship Ab/Asiakaspalvelu

Nuolikuja 8

01740 Vantaa

 

Hankkimiemme tietojen käyttö

Jos käytämme tietojasi markkinointitarkoituksiin (tietosuojailmoituksen määritelmän mukaisesti) voit  estää tietojesi käytön tällaisiin tarkoituksiin niiden keräämisen aikana ja jokaisen markkinointiviestin yhteydessä.  Kunnioitamme pyyntöäsi.  Emme toimita tietojasi kolmansien osapuolien markkinointitarkoituksiin ilman ennakkosuostumustasi.

Tietoihin pääsy ja niiden korjaus

Sinulla on oikeus tarkastella ja korjata henkilökohtaisia tietojasi. Lisäksi sinulla on oikeus estää pääsy tietoihisi tai poistaa ne sovellettavan lain mukaisesti.