Bränsletillägg

Bränsletillägg

 

Bränsletillägget för inrikes transporter uppdateras månadsvis. Bränsletillägget från och med första arbetsdagen i månaden.

Irikes transporter
Sjö-/ Flyg-/ Speditiontjänster                                             9,8 %
Lagring                                            19,5 %

 

 

Bränsletillägget för internationella vägtransporter uppdateras två gånger i månaden. De nya nivåerna kommer att publiceras den 7:e och 21:a varje månad.

Internationella vägtransporter 
Västeuropa, Centrala Östeuropa och Danmark                                              24,8 %
England                                              25,2 %
Sverige och Norge                                                12,2 %
Baltiska länder                                                9,6 %
OSS länder                                              11,6 %

 

För mer information, besök sales@beweship.com eller kontakta din försäljningperson.