Bränsletillägg

Bränsletillägg

 

Bränsletillägget för inrikes transporter uppdateras månadsvis. Bränsletillägget från och med första arbetsdagen i månaden.

Irikes transporter
Sjö-/ Flyg-/ Speditiontjänster                                             10,3 %
Lagring                                             18,6 %

 

 

Bränsletillägget för internationella vägtransporter uppdateras två gånger i månaden. De nya nivåerna kommer att publiceras den 7:e och 21:a varje månad.

Internationella vägtransporter 
Västeuropa, Centrala Östeuropa och Danmark                                              22,3 %
England                                              27,9 %
Sverige och Norge                                              10,5 %
Baltiska länder                                                 8,5 %
OSS länder                                              10,4 %

 

För mer information, besök sales@beweship.com eller kontakta din försäljningperson.