Bränsletillägg

Bränsletillägg

 

Bränsletillägget för inrikes transporter uppdateras månadsvis. Bränsletillägget från och med första arbetsdagen i månaden.

Irikes transporter
Sjö-/ Flyg-/ Speditiontjänster                                             10,30 %
Lagring                                             21,49 %

 

 

Bränsletillägget för internationella vägtransporter uppdateras två gånger i månaden. De nya nivåerna kommer att publiceras den 7:e och 21:a varje månad.

Internationella vägtransporter 
Västeuropa, Centrala Östeuropa och Danmark                                                23,87%
England                                                36,93%
Sverige och Norge                                                    9,9%
Baltiska länder                                                    8,8%
OSS länder                                                    8,5%

 

För mer information, besök sales@beweship.com eller kontakta din försäljningperson.