Bränsletillägg

Bränsletillägg

 

Bränsletillägget för inrikes transporter uppdateras månadsvis. Bränsletillägget från och med första arbetsdagen i månaden.

Irikes transporter
Sjö-/ Flyg-/ Speditiontjänster                                              19,4 %
Lagring                                              29,45%

 

 

Bränsletillägget för internationella vägtransporter uppdateras två gånger i månaden. De nya nivåerna kommer att publiceras den 7:e och 21:a varje månad.

Internationella vägtransporter 
Västeuropa, Centrala Östeuropa och Danmark                                              44,73 %
England                                              52,86 %
Sverige och Norge                                                20,3 %
Baltiska länder                                                16,1 %
Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Kazakstan                                                10,4 %

 

För mer information, besök sales@beweship.com eller kontakta din försäljningperson.