Zadaj pytanie

Transport drogowy

Usługi transportu drogowego w powiązaniu w naszymi partnerami w Europie  dają możliwość korzystania z silnie rozwiniętej sieci dystrybucyjnej . Serwis drobnicowy  a także dedykowane połączenia drogowe  pozwalają na wypełnianie zobowiązań zawartych w umowach  z klientami naszej firmy.

Jakiekolwiek  dodatkowe usługi związane z przewozem  jak magazynowanie,przeładunki,odprawy celne  są profesjonalnie wykonywane poprzez naszych partnerów. Główny strumień ładunkowy tworzy wymiana handlowa z Niemcami,Szwajcaria,Austrią ,Hiszpanią , Belgią,Holandią,Francją ,Włochami i Wielką Brytanią . Drugim kierunkiem jest współpraca z naszymi oddziałami w krajach Nadbałtyckich , Centralnej i Wschodniej Europie , gdzie również oferujemy profesjonalny transport drogowy .  Oprócz standartowych ładunków przewozimy też  ładunki niebezpieczne ( ADR ) ; żywność  oraz  odpady użytkowe.

Nasze usługi bazują na przepisach zawartych w Ogólnych Warunkach  Nordyckiego Związku  Spedytorów Drogowych z 2000 roku (NSAB 2015) 

Transport drogowy w rosji i krajach wspólnoty niepodległych państw 

Transport drogowy do i z Rosji oraz  krajów WNP dopasowujemy do potrzeb początkujących  jak też  doświadczonych w wymianie handlowej podmiotów gospodarczych. Transport całopojazdowy oraz cotygodniowa linia drobnicowa, przewozy  ładunków ADR, ładunków wymagających  kontroli temperatury oraz ładunków ponadgabarytowych  to wszystko prowadzone przez  pracowników władających  językiem rosyjskim  przy wsparciu  nowoczesnego parku maszynowego i doświadczonych partnerów  pomaga w prowadzeniu  działalności handlowej i produkcyjnej naszych klientów.    

Need assistance? please call 020 7857500 or e-mail sales@beweship.com