Perustietoa vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Huolitsijoilla, rahdinkäsittelijöillä ja lähettäjällä on yhteinen vastuu vaarallisia aineita kuljettaessa.

Vaarallisten aineiden kuljetus on säännelty laissa, ja viranomaisten valvonnassa. Yhteisen turvallisuuden vuoksi on tärkeää että lähettäjä sekä rahdinkäsittelijät sitoutuvat täyttämään vastuunsa ja velvollisuutensa kuljetuksessa.

Toimituksen nopeuttamiseksi on tärkeää että tavaran dokumentointi, luokittelu ja merkinnät ovat oikein ja sopimusten mukaisesti. Kun kaikki on oikein, ei tule tarpeettomia viivästyksiä purkamisesta, käsittelystä tai tarkastuksista viranomaisilta.

On meidän tavoitteemme ylläpitää mainettamme yrityksenä joka välittää yhteisestä ympäristöstä. Toivomme, että myös sinä jaat tämän näkemyksen.

Pidäthän huolta että…

 • Kuljetukseen annetut aineet on luokiteltu kuljetusmuotoa koskevien määräysten mukaisesti. (ADR, IMDG)
 • Pakkaukset ovat UN-luokiteltuja.
 • Pakkaukset on merkitty kuljetusmuodon mukaan.
 • Kaikki asiaankuuluvat asiakirjat annetaan kun kuljetus alkaa:
 • Rahtikirja jossa on oikeat luokitusmerkinnät
 •  Turvallisuusohjeet alkuperä-, määränpää- ja kauttakulkumaiden kielillä (Tarkistathan reitityksen yhteyshenkilöltäsi Beweshipillä)
 • Vakuutus siitä että tavarat ovat maantiekuljetuksia koskevan ADR- sopimuksen mukaisia.
 • Asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu IMO/IMDG- lomake jos tavarat kuljetetaan meritse.

HUOMIOITHAN! Jos olet ostaja/vastaanottaja, ylläolevat tehtävät ovat myyjän/lähettäjän vastuulla.

… Pidämme huolta että:

 •  Kaikkia vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia määräyksiä seurataan
 •  Kaikki meille uskotut toimeksiannot hoidetaan määräysten mukaan
 •  Kaikki toimeksianto toimitetaan oikeisiin paikkoihin, oikeaan aikaan
 • Lastaussäännöt täyttyvät
 • Kuljetuksessa käytetään oikeita varusteita ja rahdinkäsittelyn ammattilaisia
 • Kuljetusmääränpää on oikein merkitty
 • Ennakkokysely ja ilmoitus tehdään viranomaisten määräysten mukaisesti

Tiesitkö että ADR- ajoneuvon varusteisiin on kuuluttava:

 • Palosammuttimet (vähintään 2) rekalle ja tavaralle
 • Pyörän kiilat
 • Kaksi erillistä vilkkuvaloa omilla virtalähteillä
 • Mahdolliset erikoisvarusteet kuljetettaville tavaroille
 • Kuljettaja jolla on pätevä ADR- todistus

Tärkeitä lyhenteitä:

ADR: Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälisiä tiekuljetuksia. Lisää tietoa ja uutisia täältä: https://unece.org/about-adr

IMDG: Kansainvälinen merenkulun vaarallisten aineiden koodi. Lisää tietoa täältä: https://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/DangerousGoods-default.aspx

 Merikuljetusten merkinnät voivat olla hyödyllisiä tiekuljetuksissa

Jos kuljetus sisältää meri- ja tiekuljetusta, sen täytyy noudattaa ADR- sopimusta sekä IMDG koodia. IMDG- koodit hyväksytään tietyin edellytyksin maantiekuljetukseen merkinnöiksi. Pääosa Beweshipin kuljetuksista Keski-Eurooppaan hoidetaan meriteitse. Jos jokin on epäselvää, ole meihin yhteydessä!

Jos olet kiinnostunut rahtikuljetuksistamme, tai sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä meidän myyntiimme.