Ahtausalan lakko on alkanut tänään

Työehtosopimusneuvotteluissa ei päästy yhteisymmärrykseen AKT:n ja Satamaoperaattorit RY:n välillä, jonka takia toistaiseksi voimassa oleva lakko alkoi tänä aamuna. Lakko koskee kaikkia Suomen satamia, konttiterminaalitoimintaa ja kuorma-autoalaa.

Satamien toiminta lakkaa, jonka takia kontteja ei saada satamista eikä palautettua satamiin. Osa varustamoista on ilmoittanut jättävänsä Suomen satamat kokonaan väliin lakon ajaksi.

Lentokuljetukset ja -terminaalit toimivat toistaiseksi normaalisti.

Tullaustoimintoihin ei kohdistu lakkouhkaa, joten toiminta jatkuu myös normaalina.

Maantieliikenteessä on odotettavissa muutoksia aikatauluissa ja kuljetuskapasiteetissa. Pyrimme käyttämään vaihtoehtoisia reitityksiä. Vaikutukset voivat aiheuttaa lisäkustannuksia.