Maahantuonnin arvonlisäverotus

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen siltä osin, kun kyse on arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen yritysten tuonnista. Maahantuonnin arvonlisäveroa (alv) ei makseta Suomen tullille vuoden 2018 alun jälkeen hyväksytyistä tullausilmoituksista. Verohallinto käsittelee veron lykätyssä veromenettelyssä, jossa Suomeen alv-rekisteröityneellä yrityksellä on oikeus ja velvollisuus laskea sekä ilmoittaa maahantuomiensa tavaroiden arvonlisäverot oma-aloitteisesti.

Verohallinto lisää OmaVero-palveluun uudet tietokentät maahantuonnin alv-arvoa ja tästä laskettavaa arvonlisäveron määrää varten. Nämä uudet kentät ovat nimeltään:

  • Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta
  • Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta

Ilmoituskenttään ”Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta” annetaan verokauden aikana tuotujen tavaroiden yhteenlaskettu alv-arvo. Kenttään ”Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta” lasketaan ilmoitetun maahantuonnin arvosta verojen määrä tuotekohtaisesti kunkin tuotteen alv-prosentin mukaan ja lasketaan nämä yhteen.

Tavaraa maahantuovien yritysten suositellaan tutustuvan Verohallinnon julkaisemiin ohjeisiin ja kiinnittävän erityistä huomiota siihen, miten yrityksen alv-ilmoituksia antavat saavat riittävät tiedot veroilmoituksia varten. Koska Suomen tulli vahvistaa jatkossa vain tullausarvon, tavaroiden maahantuonnin alv-ilmoituksen antaja on velvollinen laskemaan ja ilmoittamaan verot oma-aloitteisesti vero-ohjeiden mukaan.

Suomen tullin julkaisemassa tiedotteessa numero 50/2016 kuvataan yksityiskohtaisesti, mitkä erät tulee sisällyttää maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen arvonlisäverolain 91-93a § mukaan. Suomen tulli ei vahvista alv-arvoa vuonna 2018 eikä ilmoita sitä tullauspäätöksessä, vaan tavaroiden maahantuojien tulee sisällyttää nämä arvot ja erät omaan alv-ilmoitukseensa. Arvonlisäveron määrä lasketaan kertomalla arvonlisäveroarvojen summa sovellettavilla tuoteryhmien verokannoilla 24 %, 14 % tai 10 %.