SUSTAINABILITY LAB 

Sustainability lab on vuonna 2022 perustettu työryhmä, jonka tarkoitus on nostaa esiin vastuullisuuteen liittyviä ongelmakohtia ja miettiä keinoja niiden parantamiseen lopulta jalkauttaen toimet. 

Merkittävin tehtävä on laskea Beweshipin vuosittaiset päästöt. 

Sustainability labin henkilöstö koostuu Beweshipin työntekijöistä Suomesta, Virosta, Latviasta ja Puolasta, mikä mahdollistaa vastuullisuuskysymysten tarkastelun yli maiden rajojen ja tekojen vaikutuksen aidosti koko konsernissa.

Tärkeää on lisätä vastuullisuustietoa henkilöstön ja muiden sidosryhmien kesken. 

Labin jäsenet kokoontuvat kuukausittain keskustelemaan uusista ideoista ja seuratakseen jalkautettuja toimia vastuullisuuden kehittämiseksi. 

Olemme valinneet Yhdistyneiden kansakuntien 17:sta kestävän kehityksen tavoitteista neljä teemaa: ihmiset, ilmasto, yhteiskunta ja meri. Jokaista teemaa varten on valittu kaksi kestävän kehityksen tavoitetta, joita tukemalla ja tavoittelemalla vahvistamme arvojamme.