Planowanie  jest podstawą prawidłowego wykonania usługi transportu  ponadnormatywnego  wraz z towarzyszącą mu dokumentacją .

Logistyka kontraktowa a w szczególności dostawy ładunków ponadgabarytowych  zawsze są usługami dopasowanymi do indywidulanych wymagań

Beweship oferuje :

 • transport ponadgabarytowy  drogowy i kolejowy
 • transport ciężkich łądunków
 • transport lotniczy
 • umowy frachtu morskiego  i czartery  jednostek pływających
 • usługi krótkodystansowego transportu morskiego
 • obsługę przesyłek masowych
 • zarządzanie  projektami logistycznymi
 • usługi przełądunkowe
 • nadzór  nad ładunkiem
 • magazynowanie i konfekcjonowanie
 • usługi spedycyjne

Need assistance? please call 020 7857500 or e-mail sales@beweship.com