Kohaldatavad veotingimused

Me töötame vastavalt Põhjamaade Ekspedeerijate Assotsiatsiooni üldtingimustele (NSAB 2015) ja vastavalt Rahvusvahelistele Transpordi tingimustele (maantee-, meri-, õhk).

Privaatsus

Oy Beweship Ab hoiab kõigi interneti kaudu liikunud andmete  konfidentsiaalsust. Andmeid kasutatakse ainult ettenähtud eesmärgil. Informatsiooni ei avaldata kolmandatele isikutele, kui see on seotud teenuse tellimisega. Hoiame ja talletame andmeid elektroonilises süsteemis ja me jälgime registri kasutajate (meie töötajate) õigusi selle registri kasutajanimede ja paroolide osas.