Ympäristövastuu

Ympäristövastuu on tärkeä osa toimintaamme. Pyrimme vähentämään ympäristöä rasittavia tekijöitä sekä lisäämään henkilöstömme ympäristötietoisuutta.

Päivittäisessä toiminnassa olemme huomioineet ympäristön vähentämällä jätemäärää sekä paperinkulutusta, jätteiden lajittelu on osa arkipäiväämme. Hankinnoissa kiinnitämme huomiota elinkaareen sekä kierrätykseen.

Sähkönkulutus huomioidaan energiatehokkailla ratkaisuilla. Pyrimme säästämään työmatkaliikkumisen aiheuttamia päästöjä mahdollistamalla etätyöskentelyn, jonka lisäksi kannustamme ympäristöystävälliseen työmatkaliikkumiseen.