Bränsletillägg för maj 2022

Bränsletillägg för maj

 

Bränsletillägget för inrikes transporter uppdateras månadsvis. Bränsletillägget från och med första arbetsdagen i månaden.

Irikes transporter
Sjö-/ Flyg-/ Speditiontjänster                                              13,80 %
Lagring                                              23,05 %

 

 

Bränsletillägget för internationella vägtransporter uppdateras två gånger i månaden. De nya nivåerna kommer att publiceras den 7:e och 21:a varje månad.

Internationella vägtransporter 
Västeuropa, Centrala Östeuropa och Danmark                                               37,66%
England                                               52,27 %
Sverige och Norge                                                 18,3 %
Baltiska länder                                                 13,0 %
Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Kazakstan                                                  1,3 %

 

För mer information, besök sales@beweship.com eller kontakta din försäljningperson.