Bränsletillägg för April 2022

Bränsletillägg för april

 

Bränsletillägget för inrikes transporter uppdateras månadsvis. Bränsletillägget från och med första arbetsdagen i månaden.

Irikes transporter
Sjö-/ Flyg-/ Speditiontjänster                                              16,60 %
Lagring                                              20,97 %

 

 

Bränsletillägget för internationella vägtransporter uppdateras två gånger i månaden. De nya nivåerna kommer att publiceras den 7:e och 21:a varje månad.

Internationella vägtransporter 
Västeuropa, Centrala Östeuropa och Danmark                                               35,15 %
England                                               48,36 %
Sverige och Norge                                                 18,5 %
Baltiska länder                                                 13,1 %
Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Kazakstan                                                  1,3 %

 

För mer information, besök sales@beweship.com eller kontakta din försäljningperson.