Hyvässä ilmapiirissä on kiva tehdä omaa työtään

Jenny Korkala työskentelee Beweshipillä taloushallinnon tiimissä. Hän tuli yhtiöön vähän yli viisi vuotta sitten ja on suorittanut kaupallisen tutkinnon Aalto-yliopistossa, Helsingissä.

Taloon tultuaan Jenny aloitti reskontran ja luotonvalvonnan parissa ja pääsi nopeasti etenemään haasteellisempiin tehtäviin. Nykyään hänen työtehtäviinsä kuuluvat mm. kuukausitilinpäätökset, johdon raportointi, kuukausittainen konsernintilinpäätös sekä laaja-alainen yhteistyö tytäryhtiöiden vastaavien henkilöiden kanssa.

Jenny aloitti juuri samoista tehtävistä, joihin uusi kollega tulee äitiyslomasijaiseksi taloushallintotiimiin. Hän näkee talouspuolen koulutuksen ja aikaisemman työkokemuksen tukevan uutta kollegaa tulevassa tehtävässään.

– Tässä työssä auttaa, että on hyvä numeroiden kanssa ja omaksuu nopeasti uutta. Se, että on avoin ja reipas, auttaa myös. Talossamme on hyvä ilmapiiri: kaikki ovat tuttuja ja kaikille voi mennä juttelemaan. Voi mennä kolkuttamaan vaikka toimitusjohtajan ovelle tarpeen vaatiessa, Jenny lisää.

Alussa uuden kollegan tehtävät keskittyvät asiakkaiden kanssa toimimiseen, päivittäiseen yhteistyöhön operatiivisen puolen kanssa ja luotonvalvontaan. Taloushallinnon tiimissä on myös hyvä mahdollisuus kehittää uraansa. Vaikeampiin tehtäviin pääsee käsiksi kokemuksen karttuessa ja Jenny näkee uudet haasteet tärkeänä osana mielekästä työtä. Työtehtäviin tuovat vaihtelua myös kollegoiden kesälomatuuraukset, jotka hän kokee sekä monipuolisina mahdollisuuksina että mielenkiintoisina haasteina.

– On tärkeää, että on aktiivinen, avoin ja valmis oppimaan uutta. Parasta tässä työssä on yhteistyö, hauskat persoonat ja päivittäinen, piristävä huumori. Olemme sopivankokoinen ja lämminhenkinen porukka: koko organisaatio puhaltaa yhteen hiileen, Jenny hymyilee.

Työyhteisössä saa rennosti olla oma itsensä ja keskinäinen vuorovaikutus on tiivistä. Myös jokaisen omia tavoitteita tuetaan ja kannustetaan kehittymään. Jennyn oma ura on kehittynyt eteenpäin joka vuosi: hän on päässyt osallistumaan yhä haastavampiin tehtäviin. Tavoitteena hänellä itsellään on, että omassa työssä olisi mahdollisuus ammatillisesti kehittyä eteenpäin.

Parhaat hetket ja hauskimmat muistot liittyvät Jennyllä yhteisiin virkistystapahtumiin, joiden suunnittelussa hän on ollut myös aktiivisesti mukana. Yhteinen suunnittelu, tapahtumien järjestäminen ja sitä kautta onnistuneet kivat hetket työajan ulkopuolella tuovat iloa, piristystä ja huumoria myös työn arkeen. Tyky-päivien ja pikkujoulujen lisäksi työntekijät järjestävät vuodenajoista riippuen mm. yhteisiä risteilyjä ja keilailtoja.